Seminārs „Vietējo produktu mārketings”

Publicēts 01.09.2014

Latgales plānošanas reģions laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem. Jau septembrī notiks seminārs „Vietējo produktu mārketings”.

  • 10.09.2014 plkst. 10.00 Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī
  • 11.09.2014 plkst. 10.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvs, Preiļos
  • 12.09.2014 plkst. 10.00 Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

Semināra programma
Pieteikšanās anketa

Pieteikties var līdz 05.09.2014, atsūtot pieteikšanās anketu sarmite.teivane@latgale.lv.

Seminārs tiek organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0