Seminārs valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem

Publicēts 24.08.2020

Kas ir dāvana un kas ir kukulis? Kurā brīdī dāvanu var traktēt kā kukuli un sākt uztraukties, ka amatpersona kļūst korumpēta? Kā izvairīties no interešu konflikta? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem seminārā “Tiesiskuma pamatprincipi Latvijā un Eiropā: pretkorupcijas pasākumi un ierobežojumi” atbildes sniedza sertificēts pretkorupcijas treneris Jaroslavs Streļčenoks. Seminārs notika Rēzeknes novada pašvaldībā, to organizēja Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē. Semināra aktualitāti apliecināja kuplais apmeklētāju skaits- valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un darbinieki no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas, Ludzas, Kārsavas, Baltinavas, Viļānu novada, Dekšāres un Sokolku pagasta.

Jaroslavs Streļčenoks spēja noturēt auditorijas uzmanību četru stundu garumā, semināra noslēgumā izpelnoties aplausus. Atsauksmes apliecina, ka Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē pievērsies ļoti aktuālai tēmai, arī lektora izvēle ir bijusi pareiza. Semināra apmeklētāji anketās norādīja, ka Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē rīko pieprasītus kursus un seminārus, un rosināja, kādas varētu būt tēmas nākošajiem pasākumiem.

Diānas Seleckas teksts un foto

strelc3stelc2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0