Seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā

Publicēts 30.03.2016

LLKC Rēzeknes nodaļa 31. martā rīko informatīvu semināru Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Seminārā tiks runāts arī par aktuālajiem valsts normatīvo aktu nosacījumiem un iespējām lauku uzņēmējiem 2016. gadā. Semināra norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, semināru zāle. Semināri paredzēti arī Gaigalavā un Nautrēnos. Aicināti visi interesenti.

Semināra programma 

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors  
10.00 -10.30 0,5 Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem “Altum” Rēzeknes filiāles vadītāja Vita Pučka
10.30 -11.00 0,5 Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvajos aktos, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī Aina Kupcāne,SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante
11.00 – 12.00 1 Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem Marina. Sumarokova,LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītāja
12.00 – 12.30 0,5 Izmaiņas Aizsargjoslu likumā, medību likumdošanā, Āfrikas cūku mēra izplatība, Es atbalsts meža īpašniekiem, nodokļu piemērošana par meža un neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

Valda Brice,MKPC Rēzeknes nodaļas vadītāja
12.30 – 13.00 0,5 Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam pasākumi Anastasija Saleniece,SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante
Kopā st. 3

Kontaktinformācija: Sintija Šubrovska, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante, tālr.28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv

Semināra programma Gaigalavā un Nautrēnos

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0