Sakstagalā realizēts projekts par autostāvvietas izbūvi F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā

Publicēts 30.05.2019

Lai sakārtotu infrastruktūru F.Trasuna muzeja teritorijā un uzlabotu muzeja pieejamības apstākļus, vienlaicīgi labiekārtojot kultūrvēsturiska objekta apkārtējo vidi, jau 2017. gadā tika uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.17-01-AL15-A019.2201-000001 “Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana” realizācija.

Projektu īstenot izdevās pateicoties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajam projektu konkursam rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”.

Projekta rezultātā tika izbūvēta bruģakmens autostāvvieta 594 m² platībā, kas paredzēta vieglajām automašīnām un diviem autobusiem. Līdz ar to uzlabotajā infrastruktūras objektā pieejama ērta piekļuve, droša transportlīdzekļu novietošanas iespēja, piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un aprīkota ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Š.g. aprīlī stāvlaukums ar Rēzeknes novada Būvvaldes aktu nodots ekspluatācijā un to jau sākuši izmantot muzeja apmeklētāji.

Būvdarbus laika posmā no 17.09.2018. līdz 06.11.2018. veica SIA “ASKO AS”, savukārt, projekta būvuzraudzību nodrošināja IK “Vilhelms Pužulis”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 37 564,57 EUR, no tām attiecināmās izmaksas EUR 30 000,00, publiskais finansējums EUR 27 000,00. Pašvaldības līzfinansējums EUR 3000,00 un EUR 7960,96 tika piešķirti no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Sadārdzinoties projekta izmaksām, otro posmu, kura laikā paredzēti F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” dzīvojamās mājas protezēšanas darbi būs jāparedz citu projektu konkursu ietvaros.

Tamāra Tutina RNP iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Krasainie_logo1

kolnasata_stavlaukums2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0