Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Publicēts 25.03.2020

LATLIT_logo_LAT_full_RGBDegradētu teritoriju atjaunošana pēdējos gados kļūst par ilgstpējīgas teritoriju attīstības plānošanas nozīmīgu daļu, to atjaunošanas rezultātā radot sakārtotu un tīru vidi iedzīvotājiem, citos gadījumos veicinot tajās uzņēmējdarbības attīstību. Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam projekta LLI-386 “Degradēto teritoriju revitalizācija” (akronīms- “Trans-form”) īstenošanas rezultātā sakārtotas trīs degradētas teritorijas Daugavpilī, Krāslavā un Lūznavā, Rēzeknes novadā kopumā 3,5ha platībā, turpinās darbi arī Panevežas pašvaldības (Lietuva) objektā Skaistkalnis parkā. Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Tā projekta ietvaros Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā nojaukts padomju laika “mantojums”- kopmītnes ēka un tās vietā izveidots neliels rotaļu laukums, Krāslavā nojauktas veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un labiekārtota teritorija, savukārt Daugavpils cietoksnī 4.Bastiona teritorija iztīrīta no atkritumiem, uzstādītas atkritumu urnas un soliņi, sporta un atpūtas aktivitātēm izveidots jauns zāliens.

Zināšanu veicināšanai vairāk nekā 80 attīstības plānošanas speciālisti no Rēzeknes novada, Daugavpils pilsētas, Krāslavas novada pašvaldībām un Panevežas un Visaginas pašvaldībām, kā arī pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” apmeklēja trīs apmācību sesijas par degradēto teritoriju attīstības plānošanu un piecus dažādu līmeņu degradēto teritoriju revitalizācijas gadījumus Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē (Eindhovenā), Čehijā (Prāgā) un Vācijā (Berlīnē). Katras vietas apmeklētajām teritorijām bija atšķirīgas problēmas, attīstības procesi, revitalizēšanas mērķi un ieinteresēto pušu iesaistīšanas pieeja. Atjaunotie objekti variēja no liela mēroga bijušās dzelzceļa teritorijas atjaunošanas projekta līdz nelielām pilsētas lauksaimniecības vai radošām iniciatīvām uzņēmējdarbības attīstībai. Savukārt apmācību laikā speciālistiem tika piedāvātas inovatīvas teritoriju attīstības plānošanas metodes ar spēles principiem, kas palīdz attīstīt sistēmiskās domāšanas prasmes, veicināt dialogu starp iesaistītām pusēm un saprast vietējās vajadzības, problēmas un plānot izmaiņas degradētajās teritorijās nākotnē.

Projekta ietvaros tapuši divi 3D pilsētplānošanas rīki, kas nodrošinās mūsdienīgu pilsētvides attīstības plānošanu. Izstrādātajā Daugavpils pilsētas domes industriālo zonu 3D realitātes modelī trīs dimensiju formātā e-vidē ir iespēja apskatīt degradētās teritorijas, kas atrodas Ziemeļu un Čerepovas rūpnieciskajās zonās, Križu rūpnieciskajā teritorijā un Cietokšņa noliktavu zonā. Panevežas pilsētas administrācijas 3D rīks piedāvā pilsētas centra teritorijas plānošanas iespējas. Papildus 3D pilsētplānošanas rīkiem ir izstrādātas attīstības koncepcijas un rīcības plāni 4 pilotteritoriju revitalizācijai Latvijā un Lietuvā tehnisko projektu veidā.

Projekta LLI-386 “Trans-form” noslēguma konferencē Daugavpilī februāra beigās tika diskutēts par projekta rezultātiem un sasniegumiem. Projektā pieredzētais iesaistīto pašvaldību speciālistu vidū veidojis kopēju izpratni par degradētajām teritorijām, projekta aktivitāšu laikā iepazīstinot ar plašu dažādu teritoriju pārveidošanas un revitalizācijas shēmu spektru. Zināšanas par degradēto teritoriju revitalizēšanu vēl vairāk palīdzēs pašvaldībām pieņemt apzinātākus lēmumus un vietējā līmenī izlemt par ilgtspējīgu pārvaldību un revitalizācijas projektu attīstības procesiem.

Projekta Trans-form partneri ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija, Visaginas pašvaldības administrācija.

Kopējās projekta izmaksas ir 520 348,94 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 442 296,58 EUR. Programmas mājaslapas adrese www.latlit.eu.

Informāciju sagatavoja: Līga Upeniece, projekta informācijas speciāliste
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0