Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā

Publicēts 18.08.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 2 (divu) koku (priežu, diametrs – 35cm), kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0162, Jaunsaimniekos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā (Ozolmuižas kapu teritorijā).

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 22. augusta līdz šī gada 31. augustam.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0