Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Mākoņkalna pagastā

Publicēts 29.04.2015

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt trīs (3) koku (priede 1 gab. apkārtmērs 2,20 m, augstums 30 m, pīlādzis 1 gab. apkārtmērs 40 cm, augstums – 7 m, kļava 1 gab. apkārtmērs 70 cm, augstums 15 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes daļas, Mākoņkalna pagastā Piertnīku kapsētā ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0131.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, pie lietvedes līdz 2015. gada 29. maijam. (kontakttel.: 64646741, 29163241).

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0