SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA par koku nozāģēšanu Griškānu pagastā

Publicēts 16.04.2015

Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2015.gadā plāno nozāģēt 17 kokus – papeles, koki atrodas Greiškānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0864.

Koki – papeles noēno dzīvokļus, ir veci ar satrudējušiem stumbriem, krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajām dzīvojamām mājam, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2015.gada 15.aprīļa līdz 2015.gada aprīlim 29.aprīlim saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā III nodaļu.

Lūdzam apskatīt informāciju par nozāģēšanai plānotiem kokiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Griškānu pagasta pārvaldē lietvedei (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, tālr. 64640431, vai uz e-pastu: zoja.lipska@griskani.lv).

Koku atrašanas vieta Koku suga, skaits Koku ciršanas pamatojums Koku apkārtrmērs (cm)
Greiškānu ciems, pie daudzdzīvokļu mājām „Griškāni 23”, „Griškāni 24” uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kad. apz. 78560010864

Papeles

17 gab.

Koki veci, satrudējuši, apdraud dzīvojamām mājām, cilvēku drošībai, noēno dzīvokļus no 130 cm līdz 170cm
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0