Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Sakstagala pagastā

Publicēts 09.06.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagastā plānots veikt 5 koku izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 003 0215 (1 osi ar apkārtmēru – 330 cm, 1 egle ar apkārtmēru -180 cm, 1 ozols ar apkārtmēru – 270 cm, 2 kļavas ar apkārtmēru – 140cm un 200cm).

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2017. gada 13. jūnija līdz 2017. gada 26. jūnijam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0