Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Mākoņkalna pagastā

Publicēts 04.08.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka Mākoņkalna pagasta pārvalde plāno veikt 5 koku (bērzi 5 gab. apkārtmērs 0,50 m – 1,20 m, augstums 18-25 m ) izciršanu, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes tiesiskā valdījumā esošās zemes Mākoņkalna pagastā Dzintaru kapsētā ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0260.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2015. gada 04. septembrim. (kontakttel.: 64646741, 29163241)

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0