Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Lūznavas pagastā

Publicēts 20.05.2016

Rēzeknes novada Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Rēzeknes novada pašvaldība kā pasūtītājs realizē būvprojektu „Lūznavas muižas parka labiekārtošana Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā”, kurā paredzēta sešpadsmit (16) Lūznavas parkā augošo koku nozāģēšana gar Pils ielu, lai pavērtu skatu uz Lūznavas muižu: liepa – 200 cm, liepa 2-stumbru 188 un 170 cm, liepa 165cm, liepa 132cm, liepa 120cm, liepas 50cm, 25cm, 20cm, 40cm, 35cm, osis 215cm, lauku goba 120cm, lauku goba 70cm, kļava 120cm, zirgkastaņa 113cm, liepa 3-žuburu 120, 100, 75cm. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra numuru 7868 002 0069, kas atrodas Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznavas pagasts, Lūznava, Rēzeknes novads) lietvedei (tālrunis uzziņām 64607421) , no 2016. gada 23. maija līdz 2016. gada 6. jūnijam. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „ Noteikumi koku ciršanai ārpus meža” 17. punktu un Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” .

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0