Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Kantinieku pagasta kapsētās

Publicēts 03.05.2016

Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Pauru kapos 7 (septiņu), Zjabku kapos 7 (septiņu) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties bīstamiem kokiem pie kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0195; 7860 002 0128.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2016. gada 5. maija līdz 2016. gada 16. maijam saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads) telefons 29133899 vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv). un struktūrvienībā „Kantinieku pagasta pārvalde” (Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads) telefons 26480724 vai uz e-pastu: info@kantinieki.lv) līdz 2016. gada 16. maijam.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0