Sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu ārpus meža Nagļu pagastā

Publicēts 28.10.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde paziņo, ka Nagļu ciemā plāno veikt 32 koku izciršanu teritorijas kopšanai, kadastra nr.7874 005 0100 (28 bērzi virs 20 cm diametrā, 2 apses virs 20 cm diametrā, 2 oši virs 20 cm diametrā). Šie koki atrodas piemājas saimniecības “Vītoliņi” īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Nagļu pagastā, kadastra apzīmējums 7874 005 0100.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Nagļu pagasts, Nagļi, Rēzeknes novads), telefons 64644360, vai uz e-pastu: info@nagli.lv, sākot no 2016. gada 28. oktobra līdz 2016. gada 11. novembrim. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0