RTA un Rēzeknes iestāžu speciālisti piedalās starpkultūru izglītības programmā

Publicēts 02.10.2019

Augusta izskaņā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika uzsāktas apmācības integrācijas jomā iesaistītajiem speciālistiem programmā „Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība”.

Apmācības organizē Izglītības attīstības centrs projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Līdzīgas apmācības notiek vairākās vietās citur Latvijā – Jēkabpilī, Jelgavā, Salaspilī, Olainē, Liepājā u.c. Nodarbībās tiekas speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar trešo valstu pilsoņiem (iebraucēji, kas nav no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijas). Programma dalībniekiem piedāvā iepazīties ar globalizācijas procesu izpausmēm, migrācijas tendencēm pasaulē un Latvijā, tiesisko regulējumu darbā ar iebraucējiem, starpkultūru saskarsmes psiholoģiskajiem aspektiem, mediju lomu starpkultūru komunikācijā, profesionālās darbības ētiku darbā ar trešo valstu pilsoņiem u.c. Mācības notiek, dalībniekiem aktīvi līdzdarbojoties lekcijās, diskusijās, situāciju un video analīzē u.c.

Nodarbībās tika aktualizēta dalībnieku personiskā pieredze darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Programmas apguvē piedalījās speciālisti, kam jau ir pieredze darbā ar cilvēkiem, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rēzeknes nodaļas speciālisti, pašvaldības darbinieki, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles speciālisti, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra konsultanti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki un darbinieki, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvji u.c. interesenti.

Dalībnieki dalījās pieredzē darbā ar trešo valstu jauniešiem no Indijas, Pakistānas, Uzbekistānas, Turcijas u.c. valstīm, kas ieradušies studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un iekļaujas Latvijas izglītības un kultūras vidē. Daļai programmas dalībnieku ir profesionāla saskarsme ar darba meklētājiem no Ukrainas, Baltkrievijas u.c. valstīm.

Kursu dalībnieki atzina, ka saskarsmi ar iebraucējiem dažkārt apgrūtina valodas barjera, atšķirīgā izpratne par darba kultūru, laiku u.c. Tāpat bieži vien integrācijas jomas darbiniekiem nākas apgūt dažādas citu kultūru neverbālās komunikācijas nozīmes. Programma sniedz ieskatu, kā mazināt šīs grūtības un kādus principus ievērot saskarsmē ar citu kultūru cilvēkiem, lai komunikācija būtu veiksmīgāka. Dalībnieki gūst arī informāciju par noderīgiem resursiem darbā ar iebraucēju integrēšanu sabiedrības dzīvē.

Daudzveidīgā dalībnieku pieredze bagātina nodarbības un sniedz vērtīgus ieteikumus kolēģiem, kuri varētu saskarties ar līdzīgām situācijām.

Programmas turpinājumā tiks plašāk apgūti jautājumi par starpkultūru saskarsmi un integrācijas tiesiskajiem aspektiem.

Informāciju sagatavoja
Veronika Korkla, kursu dalībniece

Projekts (Nr.PMIF/12/2018/2/01)  tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0