Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” realize projektu “Atbildība”

Publicēts 28.05.2015

Projekta „Atbildība” noslēguma pasākums viesu namā „Zaļā sala” pulcēja Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu aktīvākās sievietes, kuras divu dienu garumā apguva debašu organizēšanas metodiku pēc “Pasaules debašu skolas” principa.

Projekts tika realizēts no 25.02.15.- 18.05.15. Projekta mērķi bija aktualizēt sievietes līdzdalību vietējās kopienas lēmumu pieņemšanas procesā, izkristalizēt sešām vietējām kopienām (kurās notika apmācības) aktuālos jautājumus un kopīgi meklēt risinājumus, kā pilnveidot informācijas apmaiņu starp projektā iesaistītajām pašvaldībām un to iedzīvotājiem. Sievietes mācījās debatēt, izstrādāja uzstāšanās stratēģiju, kur soli pa solim sadalīja argumentus un pretargumentus, ieklausījās pretējā viedoklī un argumentos. Tika piestrādāts pie runas stila un žestiem.

 Projekta noslēguma pasākumā “Debašu foruma” dalībnieces uzrunāja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un pateicās, ka pašvaldībā ir tik daudz aktīvu sieviešu. Pēcpusdienā dalībnieces uzrunāt bija ieradies viesis no Rīgas, ekonomikas zinātņu doktors un Saeimas deputāts Ivars Brīvers, kurš darbojas Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

Forumā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieces, kuras sadalījās komandās. Komandas vilka lozes, kuras savā starpā sacentīsies, tad vilka lozes, kura komanda pārstāvēs valdību, kura opozīciju un foruma noslēgumā dalībnieces, kuras pabija gan valdībā, gan opozīcijā atzina, ka grūti ir būt abās pusēs. Bet visgrūtāk ir aizstāvēt viedokli, kurš ir pretējs personīgajām domām, kā piemērs var būt sieviete, kura aktīvi piedalās pašvaldības kultūras dzīvē, būt opozīcijā un atbalstīt mājās sēdētājus.

  Forumā komandu darbu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija Komunikāciju dizaina darbnīcas vadītāja, konsultante un eksperte Iveta Graudiņa, Rēzeknes augstskolas ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore, ēdināšanas uzņēmējdarbības laboratorijas vadītāja Inese Silicka un Rēzeknes novada pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste Elita Opincāne. Šīs kompetentās žūrijas vērtējumā un komentāros dalībnieces ieklausījās un katra nākamā uzstāšanās bija interesantāka, radošāka.

Debatēs kā laika vērotāji piedalījās trīs brīvprātīgie senjori Božena un Aleksanders Bobiņski, un Joanna Florczak no Polijas, kuri pastāstīja par savu darbību sabiedriskajā sektorā, pilsētā Lodza, Polijā. Ar poļiem izveidojās labas attiecības un turpmāk notiks sadarbība arī citos projektos.

Projektā debašu vadīšanas metodika balstījās uz pasaulē pašlaik labāko debašu pieredzi „World Schools Style Debating”. Pasaules mēroga debatēšanas projektos ir piedalījusies projekta „Atbildība” debašu procesa organizētāja un vadītāja Marija Zeltiņa.

Noslēgumā piedalījās divas kopsummā vairāk punktu ieguvušās komandas, parējās komandas piedalījās kā skatītāji. Šoreiz uzvarēja draudzība. Foruma noslēgumā tika uzklausīti visi dalībnieki – gan laika vērotāji, gan žūrija, gan visas dalībnieces. Pateicamies projekta dalībniecēm par izturību, par sirsnību un jauko kopā būšanu!


RRLSB „Sidrabrasa” valdes locekle un projekta „Atbildība” vadītāja Anita Matisane

logo_kultura

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0