Rēzeknes reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Narvu

Publicēts 17.04.2019

Pateicoties Europe Direct” Informācijas centra (EDIC) Austrumlatgalē atbalstam, 15. aprīlī  Rēzeknes reģiona bibliotekāri devās uz Igauniju, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas savam darbam. Brauciena laikā iepazīta Narvas pilsētas bibliotēkas vēsture, struktūra, darba organizācija, kā arī uzzināts par  Narvas EDIC rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm bibliotēkā.

Interesanta un neparasta mums likās kanisterapijas (lasīšana ar suņiem) pielietošana bibliotēkas darbā bērniem ar lasīšanas grūtībām. Narvas bibliotēka ir viena no pirmajām Igaunijā, kura sāka izmantot šo metodi un šobrīd tā ir ieguvusi lielu popularitāti mazo lasītāju vidū.

Pēcpusdienā devāmies ekskursijā pa Narvu, kur varējām iepazīties ar šīs pilsētas vēstures un populārākajiem tūrisma objektiem. Atceļā uz mājām iegriezāmies Narva-Jēsū bibliotēkā, kur bibliotēkas vadītāja A. Zaharova pastāstīja par bibliotēkas iesaisti ES informācijas aprites nodrošināšanā.

Anita Gaidule,
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vadītāja

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0