Rēzeknes rajona mācību priekšmetu olimpiāžu grafiks un rezultāti (2008./2009.m.g.)

Publicēts 08.04.2009
Mācību priekšmets
Klase
Norises laiks
Rezultāti
Datorgrafiku konkurss
5. – 12.
Līdz 01.11.2008.
Latviešu valoda (valsts)
7. – 8.
03.11.2008.
Angļu valoda
11.- 12.
06.11.2008.
Vācu valoda
10. – 12.
21.11.2008.
Bioloģija
9.,11. – 12.
04.12.2008.
Biznesa ekonomiskie pamati
10. – 12.
12.01.2009.
Vācu valoda
8.
12.01.2009.
Mājturība/mājsaimniecība un tehnoloģijas
9. – 12.
14.01.2009.
Datorātrrakstīšanas konkurss
10. – 12.
20.01.2009.
Kultūras vēsture
11. – 12.
29.01.2009.
Fizika
9. – 12.
30.01.2009.
Latviešu valoda un literatūra (dzimtā valoda)
8. – 9.
02.02.2009.
Ķīmija
9. – 12.
05.02.2009.
Latviešu valoda un literatūra (dzimtā valoda)
11. – 12.
09.02.2009.
Vēsture
9., 12.
10.02.2009.
Matemātika
9. – 12.
13.02.2009.
Politikas zinības
12.
18.02.2009.
Krievu valoda un literatūra (dzimtā valoda)
5. – 12.
19.02.2009.
Matemātika
5. – 8.
20.02.2009.
Ģeogrāfija
7. – 8.,
10. – 12.
27.02.2009.
Vizuālā māksla
1. – 12.
Līdz 28.02.2009.
Dabaszinību konkurss
5. – 6.
23. – 24.02.2009. (1.kārta)
11.03.2009. (2.kārta)
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
7. – 12.
12.03.2009.
Matemātika
4.
18.03.2009.
Angļu valoda
7. – 8.
25.03.2009.
Bioloģijas konkurss „Pazīsti savu organismu”
9., 10. – 12.
26.03.2009.
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencīte
2. – 4.
16.04.2009.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0