Rēzeknes rajona kopienu partnerība izstrādā „Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2014. — 2020. gadam”

Publicēts 10.09.2015

Zemkopības ministrija augusta sākumā apstiprināja biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (turpmāk tekstā Partnerība) izstrādāto projekta iesniegumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”, kas nozīmē vietējās attīstības stratēģijas izstrādi jaunajam plānošanas periodam. Attīstības stratēģija tiks izstrādāta atbilstoši Partnerības darbības teritorijai, iekļaujot tajā Rēzeknes novadu un Viļānu novadu.

Attīstības stratēģija tiks balstīta uz pavasarī veikto pētījumu „Rēzeknes rajona kopienu partnerības Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai”, kura ietvaros Partnerības teritorijā tika veikta iedzīvotāju un projektu īstenotāju anketēšana. Pētījuma veikšanas laikā notika arī tematiskās diskusijas, kur tika noskaidroti uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvju viedokļi un priekšlikumi. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties Partnerības mājas lapā (www.rezeknespartneriba.lv). Iedzīvotāju vajadzības un idejas vietējās teritorijas uzlabošanā tika noskaidrotas „Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāju forumā”, kas notika šī gada aprīlī.

Izvērtējot Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam izvirzītās prioritātes, pētījuma un iedzīvotāju foruma rezultātus tika secināts, ka jaunajā LEADER plānošanas periodā jāatbalsta uzņēmējdarbība (īpaši lauku tūrisms, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem un mājražošanā). Tāpat svarīgi sekmēt vietējās teritorijas attīstību (sociālās aprūpes jomā, dabas un kultūras objektu sakārtošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātīšu dažādošanā), kas uzlabo lauku dzīves telpu un padara to draudzīgāku ģimenēm un pievilcīgāku vietējiem iedzīvotājiem gan arī teritorijas apmeklētājiem.

Šī gada rudenī stratēģija tiks prezentēta un nodota diskusijai vietējiem iedzīvotājiem. Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties stratēģijas izstrādes darba grupās, kā arī sniegt savas idejas un priekšlikumus, kas vēl būtu jāiekļauj jaunajā stratēģijā, rakstot uz e-pastu (info@rezeknespartneriba.lv). Plašāka informācija un pieteikšanās darba grupā zvanot uz tālr.: 64607183.

Izstrādātā stratēģija izvērtēšanai jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2015. gada 3. decembrim, kuru vērtēs Zemkopības ministrijas izveidota komisija.

 

Ineta Elksne,
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izpilddirektore

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0