Rēzeknes novada sociālie darbinieki piedalās mācībās “Geriatrijas pamati”

Publicēts 26.03.2019

LATLIT_logo_LAT_full_RGB No 21. līdz 22. martam Rēzeknē projekta “Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros norisinājās mācības “Geriatrijas pamati”, kas veltītas gados vecāku cilvēku veselības problēmām, to ārstēšanai un aprūpei. Mācības apmeklēja arī Rēzeknes novada sociālie darbinieki. Mācību, kurās piedalās 40 mobilo brigāžu speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, mērķis ir noteikt un izvērtēt geriatrisku cilvēku vajadzības un aprūpes problēmas, ņemot vērā anatomiski fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas, slimību norises, aprūpes un uzvedības īpatnības. Mācības tiek organizētas divos posmos (katrā pa 20 speciālistiem), no kuriem otrs posms norisināsies 28.-29.martā. Mācību programmas “Geriatrijas pamati” izstrāde un organizēšana Interreg V-A Programmas Latvija-Lietuva 2014-2020 projekta LLI-341 “Aging in Comfort” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti mājas aprūpē, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Uzziņai:Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Informāciju sagatavoja: Inta Rimšāne, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā sadarbībā ar Biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme” un Rēzeknes pilsētas domi  

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0