Rēzeknes novada sociālais uzņēmums “Puordare” piedalās starptautiskajā projektā Baltkrievijā

Publicēts 19.06.2018

8.jūnijā Minskā norisinājās noslēguma pasākums starptautiskajam projektam “Zero waste sabiedrības veidošana”, kura mērķis ir informēt pašvaldības, NVO, vietējo kopienu aktīvistus un sabiedrību kopumā par patēriņa ietekmi uz vidi un cilvēkiem, kā arī iedrošināt un atbalstīt vietējās zero waste iniciatīvas un izplatīt labās prakses piemērus. Projekts norisinās no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.augustam.
Latvijā lielākā daļa sadzīves atkritumu joprojām tiek noglabāta atkritumu poligonos. Kopējais atkritumu daudzums aizvien pieaug, norādot uz resursu nelietderīgu izmantošanu. Tas savukārt rada vajadzību pēc jaunu derīgo izrakteņu ieguves un materiālu ražošanas, kam ir būtiska negatīva ietekme uz vidi. Pašvaldības un biedrību pārstāvji, lokālu kopienu aktīvisti tiek aicināti pievērst savu uzmanību Zero waste jeb bezatkritumu pieejai, kura piedāvā dažādu līmeņu stratēģijas, lai produktu, materiālu un resursu vērtību uzturētu iespējami ilgāk un samazinātu radīto atkritumu daudzumu. Pieeja balstās uz pieciem pamatprincipiem: samazini, lieto atkārtoti, salabo, pārveido un šķiro pārstrādei.
Projekta noslēguma pasākumā tika prezentēti tādi uzņēmumi un iniciatīvas, kā darba instrumentu bibliotēka resursu efektīvākai izmantošanai, bērnu rotaļlietu izgatavošana no lietota auduma, kuras šuj cilvēki ar īpašām vajadzībām, māla kafijas krūzītes, vienreizlietojamo krūzīšu vietā, kuras veidos pansionāta iemītnieki, auduma maisiņu darbnīcas, kurus šuj no lietotiem audumiem, atgriezumiem, plastmasas atkritumu pārveide, pārkausējot tos par sadzīvē izmantojamiem priekšmetiem, tādējādi novēršot to nonākšanu atkritumu poligonā. Baltkrievijas zero waste aktīvisti stāstīja arī par ļoti veiksmīgi īstenotu kampaņu “My cup please” (latviski – Manā krūzītē, lūdzu), lai veicinātu vienreizlietojamo kafijas krūžu aizstāšanu ar daudzreizlietojamām. Iniciatīva “My cup please” apkopoja un sabiedrībai darīja zināmas kafejnīcas Minskā, kas piedāvā apmeklētājiem kafiju ieliet savā krūzītē. Daļa no šīm kafejnīcām piedāvā arī atlaides kafijai, līdz pat 30%, ja apmeklētājs neizmanto vienreizlietojamo krūzīti.
No Latvijas tika pārstāvēta biedrība “homo ecos:”, kura nodarbojas ar lekciju, semināru, radošo darbnīcu, ekskursiju vadīšanu par dažādām vides tēmām un resursu samazināšanu, pastāstot par vairākām Latvijas zero waste iniciatīvām, to skaitā beziepakojuma pašapkalpošanās veikala “Turza” attīstību Rīgā. Uzņēmums “Zero waste brothers” prezentēja savus darbus: no koka atgriezumiem un kokmateriālu atkritumiem viņi rada skaistas un saimniecībā izmantojamas lietas. Trešais pārstāvis no Latvijas bija Rēzeknes novada sociālais uzņēmums “Puordare”. Uzņēmums savu darbību veic, balstoties uz zero waste pamatprincipiem, radot produktus no jau esošiem resursiem un piedāvājot izglītojošus pasākumus un meistarklases papīra un tekstila pārstrādē, kā arī sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, aicinot tos samazināt radušos atkritumu daudzumu.

Dricānu jauniešu centra koordinatore
Ingūna Semule

Projektu līdzfinansē: Ziemeļvalstu ministru padome.

DSC_8572DSC_8593DSC_8645

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0