Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ 0303

Publicēts 11.12.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas Nr.HE1078.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv , www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, iepriekš zvanot pa tālruni 26568623.

Pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldē, līdz 03.01.2019. darba dienās, laiks 8.00 -16.30.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 4. janvārī, plkst.13.00.

Autobusa nosacītā cena – EUR 2000,00.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 200,00 jāieskaita Silmalas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025323, kontā Nr. LV31HABA0551046064371, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Silmalas pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 16.01.2019.

Izsoles nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0