Īstenots projekts „ Svētiņa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

Publicēts 04.09.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība” īstenojusi projektu „ Svētiņa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais Institūts BIOR augusta mēnesī izstrādāja zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Rēzeknes novada Svētiņu ezeram

Projekta realizācija veicinās zivju resursu aizsardzību Svētiņa ezerā un ilgtspējīgu zivsaimniecisko izmantošanu.

Svētiņa ezers atrodas Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta teritorijā. Projekta realizācija sekmēs Svētiņa ezerā mītošo dabas vērtību (t.i. zivju) saglabāšanu un tā lietderīgu apsaimniekošanu.

Galvenie ieguvēji projekta īstenošanas rezultātā būs Svētiņa ezera krastos dzīvojošie vietējie iedzīvotāji, zvejnieki, jo projekta ietvaros izstrādātie ezera zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi kalpos kā pamats ezera ilgstošai izmantošanai nākotnē, paredzot regulārus arī zivju resursu atjaunošanas pasākumus. Tā kā ezers atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta teritorijā, tad kā tiešos, projekta īstenošanas gadījumā, ieguvējus var uzskatīt Gaigalavas pagasta 884 iedzīvotājus. Savukārt, netiešie ieguvēji būs visi 27 500 Rēzeknes novada iedzīvotāji, jo tā pārdomāta un ilgtspējīga izmantošana ir neatņemama visas valsts, kā arī novada attīstības daļa.

2019. gada 26. aprīļa Zivju padomes sēdē tika atbalstīts projekts „Svētiņa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

Projekta kopējās izmaksas 753,00 EUR (no tiem Latvijas zivju fonda finansējums – 703,00 EUR, Rēzeknes novada pašvaldība iestāde Dricānu pagastu apvienība – 50,00 EUR.

Plašāka informācija:
Gaigalavas un Nagļu pagastu pārvaldes vadītāja Valentīna Puste, tel. 26334750

zivis-logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0