Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi projektu „Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Lubāna mitrājā”

Publicēts 04.08.2015

2015. gada 24. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē (protokols Nr.164) tika atbalstīts projekts „Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Lubāna mitrājā” par kopējo summu EUR 10 990,00 (attiecīgi Zivju fonda finansējums EUR 8132,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 2858,00).

Realizējot projektu, tika iegādāts sniega motocikls, lai nodrošinātu zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Lubāna mitrāja ūdenstilpēs un ūdenstecēs.

Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Lubāna mitrājā, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana ziemas periodā, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Terēzija Kruste, 
projekta vadītāja

tel. 646 07185

zf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0