Rēzeknes novada pašvaldība aicina Ministru kabinetu segt plūdos cietušo zemnieku zaudējumus pilnā pašizmaksas apmērā

Publicēts 05.10.2017

3. oktobrī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs nosūtīja Ministru prezidentam Mārim Kučinskim vēstuli ar aicinājumu pilnā pašizmaksas apmērā kompensēt zaudējumus lauksaimniekiem.

Lietavu izraisīto plūdu dēļ Latgales, kā arī vairāku Vidzemes un Zemgales novadu lauksaimniekiem šoruden izveidojusies ārkārtīgi smaga situācija. Plūdu skartajās teritorijās radušies nepārvaramas varas apstākļi, kas traucē novākt šī gada ražu, iesēt ziemājus. Saskaņā ar apkopotajiem Lauku atbalsta dienesta datiem, uz 2017. gada 3. oktobri no Rēzeknes novada lauksaimniekiem saņemti 576 iesniegumi par bojā gājušo ražu, plūdu rezultātā nopostīti 11265,51 ha tīrumu, sabojātas 4888,20 tonnas siena, kā arī gājuši bojā iesētie ziemāji 152,31 ha platībā.

Rēzeknes novada pašvaldība 2017. gada 29. augustā lūdza valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem un aicināja Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā darbības režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 24 mēnešus, kā arī aicināja Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.

Lauksaimniecība ir nozare, kas lielā mērā nodrošina reģiona izdzīvošanu, jo vislielākais uzņēmumu skaits novadā ir saistīts ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Plūdu sekas ne tikai pasliktina lauksaimniecības uzņēmumu materiālo stāvokli, bet arī draud ar reāliem bankrotiem. Lauksaimniecības uzņēmumu slēgšana palielinās sociālu slodzi pašvaldībām un veicinās lauku teritoriju depopulāciju.

Šobrīd Latgalē ir lielākais bezdarba līmenis valstī – 16 % no darbaspējīgajiem iedzīvotājiem, bet mazo lauksaimniecības uzņēmumu izputēšana, kas noteikti radīsies, ja valsts nesniegs savu atbalstu kritiskajā situācijā, palielinās slogu valsts budžetam, kāpinot bezdarbnieku un pabalstu pieprasītāju skaitu.

Ņemot vērā minēto, Rēzeknes novada pašvaldība aicina Ministru Kabinetu rast iespēju segt plūdos cietušo lauksaimnieku zaudējumus pilnā pašizmaksas apmērā.

Foto:  Annas Rancāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0