Rēzeknes novada pārstāvji piedalījās jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai veltītā konferencē Spānijā

Publicēts 24.02.2014

Turpinot iepazīt projekta „EmploYouth: Ilgtspējīgs pilsētu un reģionu sadarbības tīkls jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai” dalībvalstu pieredzi jauniešu bezdarba problēmu risināšanā un nodarbinātības veicināšanā, no 3. līdz 6. februārim Latvijas delegācijas pārstāvji piedalījās ceturtajā konferencē Albasete provincē Spānijā. Latviju pārstāvēja Daugavpils novada jauniešu projektu koordinatore Iluta Kriškijāne, Krāslavas novada projektu koordinatore Juta Bubina, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists un deputāts Guntis Rasims un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode.

Tā kā Spānijā ir viens no augstākajiem bezdarba rādītājiem jauniešu vidū, 2012. gadā sasniedzot 54,1%, tad konferences mērķis bija parādīt Spānijas skolu sistēmu un to, kā, piesaistot dažādu fondu līdzekļus, šobrīd tiek veicināta profesionālās izglītības nozīmība jauniešu vidū un kādas programmas tiek izmantotas, lai aicinātu jauniešus kļūt par uzņēmējiem un darba devējiem, nevis ņēmējiem. Konferences ietvaros Latvijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrijas un Itālijas delegāciju pārstāvji apmeklēja IES Vandelvira skolu. Skolas pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar izstrādātajām programmām, kas uzlabo jauniešu mācīšanās iespējas, piemēram, papildus nodarbības, lai labāk apgūtu dzimto valodu (rakstību un runāšanu), programmas, kas ir pielāgotas jauniešiem ar īpašām vajadzībām (šobrīd skolā mācās 3 kurlmēmi skolēni). Tās paredz, ka paralēli mācībām skolā jaunieši viena akadēmiskā gada laikā var pieteikties uz 120 stundu prakses vietu uzņēmumā, lai, skolu absolvējot, iegūtu arī sertifikātu, apliecinot, ka jaunietis ir apguvis pavāra palīga arodu.

Reģionālās izglītības, kultūras un sporta ministrijas sniegtajā prezentācijā par valodu nozīmību izglītībā un nodarbinātībā vēlreiz tika uzsvērts, ka Eiropas līmenī tās iedzīvotājiem labas svešvalodu zināšanas ir svarīgas, jo tas veicina starpkultūru dialogu, kas ir būtiski, jo mēs visi dzīvojam Eiropā, kuru krāšņu padara daudzveidīgā valodu saime un kultūra. Turklāt uzņēmējiem ir vajadzīgi darbinieki ar labām svešvalodu zināšanām, lai viņi varētu efektīvi tirgot savu preci/pakalpojumu Eiropā. Konferences laikā pieaicināti speciālisti uzsvēra, ka viena no problēmām, kas veicina augsto bezdarba līmeni spāņu jauniešu vidū un pazemina viņu konkurētspēju, ir jauniešu vājās svešvalodu zināšanas, īpaši angļu valodas. Tas liedz viņiem piedalīties ES iniciatīvās, piemēram, doties praksē uz citām valstīm vai apmaiņas programmās, kur runā angļu, vācu vai franču valodās. Lielākoties sadarbība tiek veidota ar Itāliju, jo itāļu valoda ir saprotama.

Tā kā Spānijā bez darba lielākoties ir jaunieši ar augstāko izglītību, jo darba devēji uzskata, ka šiem jauniešiem ir gan augstākas prasības pret darba devēju, gan arī atalgojumam ir jābūt samērīgam, tad gan no vietējās pašvaldības, gan no Spānijas Nodarbinātības un sociālās drošības ministrijas puses ir izstrādātas vairākas programmas, kam tuvākajā nākotnē ir jāveicina jaunu uzņēmēju izglītošanu un atbalstīšanu Spānijā. Tā tuvākajiem gadiem tika piešķirti 3,485 miljardi eiro jauniešu nodarbinātības programmas ieviešanai un uzņēmējdarbības atbalstam, t.sk. arī ES atbalsts. Šī programma ir līdzīga Labklājības ministrijas ieviestajai programmai „Jauniešu garantija,” kur tuvākajiem 6 gadiem ir paredzēts 59 miljonus eiro liels atbalsts. Kopumā tiks ieviesti 100 jauni pasākumi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un jauniešu nodarbinātību: īstermiņa un ilgtermiņa apmācības, kas veicinātu jauniešiem jaunu prasmju un iemaņu apguvi, īpaši to jauniešu vidū, kuri ir pametuši skolas un ir bez sava aroda un profesijas.

Cik veiksmīgi var uzsākt savu uzņēmējdarbību krīzes laikā pastāstīja uzņēmuma „Liliput. Living Foods” pārstāvji. Uzņēmums, kuru 2012. gadā dibināja jauna ģimene, darbojas t.s. „zaļā” biznesa lauciņā. Toreiz motivācija bija sākt strādāt un pelnīt, jo abi bija bezdarbnieki. Šobrīd viņu izveidotais uzņēmums ir pirmais Spānijā, kas tirgo organiskus, svaigus kviešu asnus un citus produktus, piemēram, ekoloģisko kosmētiku. Pateicoties sadarbībai ar Eiropas biznesa un inovāciju centru (CEEI) Albasetē viņi uzzināja par programmas „Erasmus for young entrepreneurs” iespējām. Trīs mēnešu laikā tika atrasts uzņēmums „The happy Pear Living Foods” Īrijā, kur viņi trīs mēnešu izgāja savu „praksi”. Šīs programmas ietvaros jaunais uzņēmējs dodas pieredzes apmaiņā uz citu uzņēmumu, taču tur viņš nav nedz praktikants, nedz strādnieks, drīzāk „ēno” uzņēmuma darbiniekus. Šajā laikā īri ļāva jaunajiem uzņēmējiem uzzināt par sadarbības ar piegādātājiem izveidošanu, produktu audzēšanas tehnikām u.c. informāciju. Pateicoties šai pieredzei, jaunie uzņēmēji varēja pielāgot savu biznesa ideju savas valsts specifikai un izveidot tagad jau konkurējošu uzņēmumu.

Projekta ietvaros nākamā un šoreiz jau pēdējā tikšanās norisināsies jūnijā Zviedrijā, kur tiks iepazīta zviedru vasaras nodarbinātības programma skolēniem, projektu konkursi, kas veicina jauniešu nodarbinātību, kā arī tiks apspriestas turpmākās sadarbības iespējas starp projekta dalībvalstīm.

Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Projekta koordinatore
iluta.kriskijane@dnd.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0