Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti (2012./2013.m.g.)

Publicēts 17.06.2013
Mācību priekšmets  Rezultāti
Bioloģija 9.klasei
Ekonomika 10. – 12. klasei
Fizika 9. – 12. klasei
Ģeogrāfija 10. – 12. klasei
Ķīmija 9. – 12. klasei
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. klasei
Latviešu valoda un literatūra 8. un 9. klasei
Matemātika 5. – 8. klasei
Matemātika 9. – 12. klasei
Matemātika 4. klasei
Vācu valoda 10. – 12.klasei
Latviešu valoda 7. un 8.klasei
(skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
Vēsture 12. klasei
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0