Rēzeknes novada domes sēde (23.10.2009)

Publicēts 23.10.2009
Darba kārtībā:
1.    Par atbalstu biedrības „Rāzna plus” projekta pieteikumam „Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Rāznaviņa” darbības nodrošināšanai”
2.    Par atbalstu biedrības „Rāzna plus” projekta pieteikumam „Mūsdienīga vingrošanas zāle aktīvam un veselīgam dzīves veidam”
3.    Par atbalstu biedrības „Kopā varam” projekta pieteikumam „Bērnu un jauniešu centra bērnu rotaļu istabas un rotaļu zāles inventāra iegāde”
4.    Par atbalstu biedrības „Rika” projektam pieteikumam „Tautas tērps kā materiālās kultūras sastāvdaļa etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” darbībā”
5.    Par atbalstu biedrības „Mājupceļš” projekta pieteikumam ”Dienas centra “Sniedz roku” izveide Ilzeskalnā”
6.    Par atbalstu interešu apvienības „Jaustra” projekta pieteikumam „Sociālās aprūpes dienas centra izveide Strūžānu ciematā”
7.    Par atbalstu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektam „Tautu tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai Rēzeknes novada un pārnovadu iedzīvotājiem”
8.    Par atbalstu biedrības „Maltas šaha klubs” projektam „Biedrības “Maltas šaha klubs” telpu rekonstrukcija un aprīkošana – zaļā gaisma jaunu dalībnieku pulcēšanai un aktivitāšu realizēšanai
9.    Par atbalstu biedrības „Gaigala” projektam „Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra izveide Gaigalavas pagastā”
10.     Par atbalstu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektam „Mūzikas instrumentu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”
11.     Par grozījumiem valsts dotāciju pieprasījumā infrastruktūras objektu sakārtošanai Rēzeknes novada teritorijā
12.     Par Latgales Amatniecības meistaru skolas dienesta viesnīcas – dzīvokļa pārņemšanu bezatlīdzības kārtībā Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā
13.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Akmentiņi-1”, Ozolmuižas pagastā
14.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mētras 1”, Silmalas pagastā
15.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vertukšnes ciemā, Lūznavas pagastā
16.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ziemeļnieki”, Vērēmu pagastā
17.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ūgaiņi”, Ozolaines pagastā
18.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kalngalieši”, Ozolmuižas pagastā
19.     Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Atpūta Griškāni 282”, Griškānu pagastā
20.     Par samaksas samazināšanu Inārai Šubrovskai par īpašumā piešķirto zemi
21.     Par samaksas samazināšanu Vladimiram Grišunovam par īpašumā piešķirto zemi
22.     Par samaksas samazināšanu Tatjanai Sedovai par īpašumā piešķirto zemi
23.     Par samaksas samazināšanu Līvijai Kotļarovai par īpašumā piešķirto zemi
24.     Par samaksas samazināšanu Donātam Ostrovskim par īpašumā piešķirto zemi
25.     Par samaksas samazināšanu Nikolajam Koroļkovam par īpašumā piešķirto zemi
26.     Par Jāzepa Krustāna nekustamā īpašuma sadali
27.     Par nosaukuma „Purenes 4” maiņu, nosaukuma „Purenes 5” apstiprināšanu Pētera Dombrovska zemes vienībām
28.     Par grozījumu veikšanu Rēzeknes rajona reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīklā
29.     Par Rēzeknes rajona padomes 2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu „Par grozījumu veikšanu Rēzeknes rajona reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā” (prot. Nr.1, 8.§)
30.     Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
31.     Par Maltas bērnu mūzikas skolas direktora apstiprināšanu amatā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0