Rēzeknes novada domes sēde (05.01.2012.)

Publicēts 05.01.2012
Darba kārtībā:
1.    Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
3.    Par Maltas bērnu un jauniešu centra pakļautības maiņu
4.    Par grozījumiem Maltas 2.vidusskolas nolikumā
5.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbineku amatalgām”
6.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”
7.    Par pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvju darbinieku atlīdzību
8.    Par kustamas mantas – traktora T-150 K izsoles atzīšanu par nenotikušu
9.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Ritai Černobrovai Lūznavas pagastā
10.     Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Dainas 145” ar kadastra Nr.7876 001 1424 nosacītās cenas noteikšanu”
11.     Par galvojuma sniegšanu studējošā kredīta saņemšanai Anastasijai Osipovai
12.     Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA „Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” realizācijai
13.     Par bezcerīgo parādu par dzeramā ūdens piegādi norakstīšanu Bērzgales pagastā
14.     Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Kantinieku pagasta pārvaldes bilances
15.     Par Antonija Krištopāna nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
16.     Par Stanislavas Kukules nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
17.     Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2012.gadam
18.     Par Rāznas, Adamovas, Micānu, Viraudas (Lendžu pagasts), Sedzera, Labvārža, Salāja, Stiebrāja, Viraudas (Mākoņkalna pagasts), Kauguru ezeru zivju tīklu limitu sadali 2012.gadam
19.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Visvaldi Brolišu
20.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Maksimu Aitovu
21.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Skrebeli
22.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Vavilovu
23.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Deonisiju Novikovu
24.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Marinu Abajevu
25.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Kahanovu
26.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Vegileju
27.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Afanasjevu
28.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Grašu
29.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Dmitriju Novikovu
30.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Annu Novikovu
31.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aloizu Vigupu
32.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Andrejevu
33.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku Višu
34.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Petrovu
35.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ivanovu
36.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Stripkānu
37.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Bogdanovu
38.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Georgiju Boršču
39.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Bistrovu
40.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Staņislavu Kauperu
41.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Vasiļkovu
42.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Strogonovu
43.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Staču
44.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Skudru
45.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Salovu
46.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivetu Skromuli
47.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Čerņavsku
48.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Veru Čerņavsku
49.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Rihardu Ribakovu
50.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Taukaču
51.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vitāliju Spruževnieku
52.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Treofimu Reinikovu
53.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Anatoliju Maculeviču
54.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Stanislavu Margeviču
55.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Volkovu
56.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu Arturu Baltiņu
57.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Normundu Brokānu
58.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku Ribakovu
59.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Grabovski
60.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Valentu
61.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ļevu Sohobokovu
62.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Jakubovu
63.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Glinski
64.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Semjonu Steklovu
65.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Bistrovu
66.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Ziliņu
67.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Lipkovu
68.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Pujātu
69.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Kauperi
70.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Svikšu
71.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Kiserovsku
72.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Mickāni
73.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Derviniku
74.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Veroniku Seili
75.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Lidiju Tkačovu
76.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Taukaču
77.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Šmauksteli
78.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Spunderu
79.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Adijāni
80.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Annu Tjarvi
81.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Vitoldu Gavrilku
82.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Apeināni
83.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Apeināni
84.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Kļimovu
85.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Petrovu
86.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Apeinānu
87.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Imantu Kuzminu
88.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Annu Kozlovu
89.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku Leli
90.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Dumurāni
91.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andri Saukānu
92.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kristīni Leščinsku
93.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ligitu Meļko
94.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Manetu Anševicu
95.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Kravali
96.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Rutu Rancāni
97.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Deksni
98.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Nagli
99.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Deksni
100.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Visvaldi Šķirmantu
101.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Normundu Dukaļski
102.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Bronislavu Deksni
103.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Deksni
104.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Beitānu
105.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Induli Tontegodi
106.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilarionu Borovikovu
107.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Stepiņu
108.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Arvīdu Stuikutu
109.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Gžibovsku
110.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Klismetu
111.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Klismetu
112.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Stepiņu
113.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Stepiņu
114.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Stepiņu
115.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Melderu
116.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juriju Vlasovu
117.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Larionovu
118.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Dreļu
119.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0260 platības precizēšanu Lendžu pagastā
120.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0090 platības precizēšanu Kantinieku pagastā
121.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0229 platības precizēšanu Strūžānu pagastā
122.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0100 platības precizēšanu Strūžānu pagastā
123.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0093 robežu precizēšanu Ozolaines pagastā
124.Par Jāņa Čačkas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0248 Nautrēnu pagastā
125.Par grozījumiem Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
126.Par grozījumiem Rēzeknes rajona Čornajas pagasta padomes 2009.gada 11.februāra lēmumā „Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu”
127.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Gaigalavas pagastā”
128.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā”
129.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā”
130.Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0309 Silmalas pagastā
131.Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
132.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0068, 7844 001 0105 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā\
133.Par rezerves zemes fonda zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas pagastā
134.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7866 003 0161 sadali Lendžu pagastā
135.Par nekustamā īpašuma „Upītes” sadali Kaunatas pagastā
136.Par Smuidras Štekeles nekustamā īpašuma „Priedītes” sadali Lūznavas pagastā
137.Par Andreja Litavnieka nekustamā īpašuma „Avoti 1” sadali Sakstagala pagastā
138.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību Viktora Korziņina nekustamā īpašuma „Lejmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0164 sadalīšanai Silmalas pagastā
139.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sauleskalns” Maltas pagastā
140.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0456, 7842 005 0457 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Jegorovu Audriņu pagastā
141.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru  Mihailovu Audriņu pagastā
142.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0432, 7842 005 0562 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Osipovu Audriņu pagastā
143.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0232 iznomāšanu Oskaram Babrovam Gaigalavas pagastā
144.Par zemes nomas līguma pārslēgšanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0257 daļas ar Mārīti Liepiņu Gaigalavas pagastā
145.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0256, 7854 008 0077 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Iju Viļumu Gaigalavas pagastā
146.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 0151,7858 005 0336,7858 005 0345 iznomāšanu Matīsam Kūkojam Ilzeskalna pagastā
147.Par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar LKS „Zīle” uz pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7866 001 0136, 7866 003 0161, 7866 002 0234, 7866 002 0235 Lendžu pagastā
148.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1289 iznomāšanu Igoram Isakinam Ozolaines pagastā
149.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0594 iznomāšanu Jurijam Stankevičam Ozolaines pagastā
150.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0113 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Zuju Pušas pagastā
151.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0301 iznomāšanu Vladimiram Česuļam Sakstagala pagastā
152.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0673, 7886 006 0677 iznomāšanu Mārtiņam Dzenim Sakstagala pagastā
153.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0382 iznomāšanu Aivaram Morozam Sakstagala pagastā
154.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0076 zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Sarkanu Bērzgales pagastā
155.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0259 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Fedoroviču Dricānu pagastā
156.Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0223, 7854 007 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aiju Selinu Gaigalavas pagastā
157.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0344 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Staudžu Gaigalavas pagastā
158.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0065 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Žogotu Gaigalavas pagastā
159.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0157 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z/s „Šaureitis” Gaigalavas pagastā
160.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Irēnai Rukmanei un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 010 0048 iznomāšanu Andrim Rukmanam Mākoņkalna pagastā
161.Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0269 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Jurkānu Nautrēnu pagastā
162.Par grozījumiem 2011.gada 1.augusta zemes nomas līgumā ar Broņislavu Griškovu Dricānu pagastā
163.Par grozījumiem 2009.gada 25.jūnija zemes nomas līgumā ar Andreju Gvozdevu Čornajas pagastā
164.Par grozījumiem 2007.gada 12.nobembra zemes nomas līgumā Nr.34 ar Intu Stepanovu Griškānu pagastā
165.Par grozījumiem 2009.gada 26.maija zemes nomas līgumā ar Ināru Elksni Strūžānu pagastā
166.Par 2008.gada 7.marta zemes nomas līguma laušanu ar Viktoru Doļu Ozolaines pagastā
167.Par 2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Natāliju Lebedeviču Rikavas pagastā
168.Par 2009.gada 26.maija zemes nomas līguma laušanu ar Līgu Koļču  Strūžānu pagastā
169.Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Anatolija Grigorjeva atteikšanos no nomas tiesībām Maltas pagastā”
170.Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipušķi” iecirknis „Kurmīši” izstrādes atļaujas izsniegšanu Silvijai Grāvītei Rēzeknes novada Čornajas pagastā
171.Par Jeļenas Čumikovas nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
172.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Kornēliju Šarkovsku Lendžu pagastā
173.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Rutu Kraukli Lendžu pagastā
174.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Antoņinu Vorkali Strūžānu pagastā
175.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Daci Ežmali Strūžānu pagast
176.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Aleksandru Kononovu Strūžānu pagastā
177.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Ēriku Mazuri Strūžānu pagastā
178.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Antoņinu Igauni Strūžānu pagastā
179.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ilgai Džulei Strūžānu pagastā
180.Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0