Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (31.01.2019.)

Publicēts 31.01.2019

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu

2. Par atlīdzību domes deputātiem un komisiju locekļiem

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0