Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (29.07.2010)

Publicēts 29.07.2010
Darba kārtībā:
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr.36 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.16 „Par konsolidēto pamatbudžetu un speciālo budžetu 2010.gadam””
Par atbalstu dalībai projektā „Speciālistu piesaiste Rēzeknes novada pašvaldībā”
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1387 Maltas pagastā
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolbirze” Griškānu pagastā
Par projektu iesniegšanu projektu konkursā „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0