Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (28.08.2013)

Publicēts 27.08.2013
Darba kārtība:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 5.septembra saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
2. Par atbalstu un līdzfinansējumu biedrības Sakstagala pagasta sieviešu klubs „Īveņa” projektam „Nāc – mācīsimies kopā”
3. Par Tiskādu vidusskolas mācību procesa norisi no 2013.gada 2.septembra
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0