Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (26.01.2017.)

Publicēts 27.01.2017

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.81„ Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”

3. Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi”

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0