Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (25.10.2012)

Publicēts 26.10.2012
Darba kārtība:
1. Par Marta Haheļa iecelšanu Veselības un sociālās aprūpes centra „Malta” vadītāja amatā
2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0