Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (24.01.2014)

Publicēts 20.01.2014
Darba kārtībā:
1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.24 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2014.gadam”" izdošanu
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma “Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
3. Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāju amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālās dienesta amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
8. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
9. Par aizņēmuma ņemšanu EZF – projekta “Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide” realizācijai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0