Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (10.10.2013)

Publicēts 10.10.2013
Darba kārtībā:
1. Par Līvijas Plavinskas atbrīvošanu no Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājas amata2. Par Zinaīdas Skredeles atbrīvošanu no Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājas amata
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0