Rēzeknes novada Adamovas speciālajā internātpamatskolā ir uzstādīti energoefektīvi gaismekļi

Publicēts 30.01.2015

Adamovas speciālajā internātpamatskolā ir noslēdzies projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2. kārta” Nr. KPFI-15.3/63. Skolas koridoros, mācību un atpūtas telpās ir uzstādīti jauni, energoefektīvi LED gaismekļi.

Projekta rezultātā CO2 emisiju ietaupījums būs 8484,00 kg CO2 gadā, oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu būs 0,42 kg CO2/euro gadā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 45 269,83 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas — 38612,83 EUR, no kurām Klimata pārmaiņu instruments sedz 52,293499 %. Šis jau ir otrais projekts, kuru īsteno izglītības iestāde, lai uzlabotu vidi skolā, panāktu energoefektivitāti. 2014. gada īstenotajā projektā Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, kura būvniecības darbos ir veikts nesiltināto ārsienu, cokola un logu aiļu siltināšana, jaunā siltumenerģijas skaitītāja ierīkošana, logu nomaiņa, koka ārdruvju nomaiņa uz energoefektīvajām pakešu durvīm.

Jānis Puriņš 
skolas direktors

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0