Rēzeknes Augstskolas jaunā Inženieru fakultātes ēka – solis zinātnes un pētniecības izaugsmē

Publicēts 11.07.2014
Pēc RA jaunās ēkas atklāšanas

4. jūlijs Rēzeknes Augstskolas (RA) vēsturē ierakstīts kā nozīmīgs datums. Līdz ar jaunas RA Inženieru fakultātes atklāšanu, ir kļuvušas pieejamas daudzveidīgas laboratorijas Rēzeknes, Latgales reģiona un visas Latvijas jauniešiem, pētniekiem, uzņēmējiem. Projekta „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” celtniecība uzsākta aizvadītā gada aprīlī ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu (010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028). Jaunuzceltās ēkas kopējā platība ir 4000m2 (no kopējās platības laboratorijas aizņem1190 m2).

Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks svinīgajā ēkas atklāšanas brīdī izteica pateicību ikvienam, kas sekmējis projekta virzību. „Šis ir Rēzeknes Augstskolas kolektīva kopīgs veikums. Pateicoties sekmīgai sadarbībai ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, ministrijām, būvniekiem, mums ir izdevies uzcelt kvalitatīvu, jaunu, modernu ēku. Tikai kopā atbildīgi strādājot plecu pie pleca, pārvarot grūtības, mēs esam varējuši sasniegt tik labus rezultātus,” norādīja E.Teirumnieks.

Svinīgajā pasākumā piedalījās LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma, VIAA direktore Dita Traidās, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Inese Stūre, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, v.e. Rēzeknes – Aglonas bīskaps Jānis Bulis, studenti, absolventi, izglītības pārvalžu vadītāji, uzņēmēji un citi sadarbības partneri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzrunājot klātesošos teica: „Rēzeknes Augstskola šodien atver vēl vienu modernu fakultāti. Jaunieši nāks šeit apgūt jaunas specialitātes. Ļoti gribētos, lai jaunieši saprot, ka tieši viņu zināšanas ir vajadzīgas reģionam, ka tieši viņi ir tie, kuriem jāstrādā šeit uz vietas un jāattīsta bizness, jāveido darba vietas.”

Jaunajā Inženieru fakultātē nav izsmalcinātas iekšējās apdares, bet uzsvars likts uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu – katrā telpā ir ogļskābās gāzes sensori, kas fiksē tās līmeni telpas gaisā, atkarībā no koncentrācijas tiek regulēta ventilācijas darbības intensitāte, viss apgaismojums darbojas uz kustību sensoriem, apgaismojuma intensitāte ir regulējama, kopējā ventilācija nodrošina ne tikai gaisa uzsildīšanu caur rekuperatoru, bet arī atdzesēšanu. Laboratorijās un kabinetos ir klimata kontroles sistēma, visā ēkā ir saspiestā gaisa pievadi, balss apziņošanas sistēma, trīsstiklu logi u.t.t. Ēkai ir inženiertehnisks dizains – studenti var redzēt komunikācijas darbībā. Pamatkonstrukciju pamatā ir monolītais dzelzsbetons, kas nodrošina konstrukciju stiprumu.

No ārpuses ēkas fasādē kā apdares materiāls ir izmantots finieris, kas apstrādāts ar poliuretānu (aizsargā pret mitrumu un vides iedarbību). Finiera plāksnes ir apstrādātas ar ugunsdrošo laku.

Tā kā jaunbūve atrodas 100 m rādiusā no kultūrvēstures pieminekļa (renovētā RA ēka, bijušais Skolotāju institūts), tad tā nedrīkst būt augstāka. Tādēļ ir izveidots cokolstāvs un plakanais jumts. Kopumā jaunuzceltā ēka ļoti labi iederas vēsturiskā Skolotāju institūta tuvumā.

Projektējot ēku domāts par ērtībām studējošajiem, docētājiem, personālam. Ēkas arhitekts ir Juris Mitenbergs (SIA „AB3D”), būvnieks – ģenerāluzņēmums SIA „Re&Re”. Ēkā nodrošināta piekļuve visās telpās cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.

Telpu aprīkojums atklāšanas svētkos pārsteidza ne vienu vien apmeklētāju. Visiem, kuri vēlējās ieskatīties Inženieru fakultātes iekšienē, pavērās mūsdienīgi iekārtotas, modernas, pilnībā aprīkotas telpas. (Amfiteātra auditorija – nodrošināta ar audio-video aprīkojumu, tulkošanas iespējām, visu nepieciešamo video konferenču organizēšanai. Ir apspriežu telpas, individuālie kabineti, konferenču zāle, auditorijas, bibliotēka, lasītava. Terasi studenti un mācībspēki varēs izmantot kā atpūtas zonu. Latvijas Studentu apvienības prezidents Kirils Solovjovs atzīst: „Rēzekne ir viens no Latvijas izglītības centriem. Šis notikums kārtējais apliecinājums tam, ka notiek aktīvs process – studentu piesaiste reģionam. Mēs ceram, ka arī turpmāk Rēzeknes Augstskola nesīs Rēzeknes vārdu pasaulē un nostiprinās Latgali kā būtisku Latvijas reģionu.”

Telpās ir stikla sienu konstrukcijas, tās savukārt nodrošina pārskatāmību. Daudzveidīgs un plašs ir laboratoriju klāsts. Eksakto zinātņu sekmīgai apguvei studentiem būs iespēja darboties CNC, ķīmijas un ekoloģijas, mehatronikas, ekoloģijas un vides aizsardzības, fizikas, elektrotehnikas u.c. laboratorijas. Daudzas no iekārtām, kuras Rēzeknes Augstskola iegādājusies ir vienīgās Baltijas valstīs. Malnavas koledžas direktors Juris Bozovičs: „Šī inženierzinātnes fakultātes ēka ir sen gaidīta Latgalē. Malnavas koledžai ir autotransporta speciālistu sagatavošanas iespējas un nākotnē starp koledžu un Rēzeknes Augstskolu var veidoties vēl ciešāka sadarbība nekā līdz šim”.

Laboratorijas iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas sastāda EUR 2569417.65. Jaunās Inženieru fakultātes būvniecība un tehniskā projekta izstrāde EUR 6 308 561.14 , savukārt ēkas aprīkojums (galdi, krēsli, tāfeles), bibliotēku modernizēšanas, Informācijas un publicitātes pasākumu maksas sastāda EUR 713 462.07. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9 591 440.86, (ERAF 85% 8152723.95, Latvijas budžets 7.17% 687705.25, Rēzeknes Augstskolas līdzfinansējums 7.83% 751011.66).

Rēzeknes Augstskolas pastāvēšanas laikā šī ir pirmā ēka, kas uzcelta no jauna, – sākot no projekta, līdz mūsdienīgai celtnei.

RA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka ar pārliecību pauž: „Šī ēka ir ieguvums pilsētai, tā veidos Rēzeknes atpazīstamību. Protams, Inženieru fakultāte ir kā viena no sastāvdaļām, kas pievienojās studentu pilsētiņai, kas top Atbrīvošanas alejā 115.”

Šobrīd Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte studējošajiem piedāvā 10 dažādas studiju programmas visos līmeņos (pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī).

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss: „Tā ir iespēja cilvēkiem apgūt pasaules līmeņa izglītību. Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, strādāt ar ļoti modernām tehnoloģijām un darbagaldiem. Nākotnē reģiona ekonomikai tas dos augsti kvalificētu darbaspēku, kas spēj rīkoties ar sarežģītām iekārtām. Ja raugāmies ar satiksmes jomu saistītām nozarēm, kā, piemēram, dzelzceļš vai ceļu būve, tad ir svarīgi, lai speciālisti būtu kvalificēti, gatavi strādāt reģiona un mūsu valsts labā”.

Jau septembrī studenti, mācībspēki un darbinieki uzsāks īstenot studiju procesu un aktīvu pētniecisko darbību.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa foto

Plašāka informācija:
RA Inženieru fakultātes dekāne
Ērika Teirumnieka
E-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv
Tālr. 26430306

RA Inženieru fakultātes ēkas atklāšanaJaunās auditorijasLaboratoriju korpusiRA Inženieru fakultātes ēkas atklāšana

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0