Rēzeknē notiks mācības par bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem

Publicēts 26.01.2015

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs februārī aicina apmeklēt piecu dienu mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Mācības notiks projekta Nr. 14-00-L11114-000070 „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ietvaros, no 10. līdz 24. februārim. Sākums 10. februārī plkst. 9.00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes konsultāciju biroja ēkā. Mācību tēmas: 1. Bioloģiskās lauksaimniecības raksturojums; 2. Pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm strādājošo saimniecību darbību regulējošo normatīvo aktu prasības; 3. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi bioloģiskajām saimniecībām; 4. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas process; 5. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi augkopībā un lopkopībā (augsnes auglība, augu seka, augu aizsardzība, kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, mājlopu sugas bioloģiskajā lauksaimniecībā, labturības prasības); 6. Bioloģiskajām saimniecībām saistošo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole (ražošanas plāns, ražošanas plāna atskaite, lauku vēsture, bioloģiskās produkcijas marķēšana, augu maiņas plānošana); 7. Bioloģiskās produkcijas pirmapstrāde, pārstrāde un realizācijas iespējas. Lektore: Anita Dzene Mācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Personas līdzfinansējums: 20,00 eiro. Apmeklēt mācības īpaši aicināti tie, kuri vēl tikai plāno uzsākt nodarbošanos ar bioloģisko lauksaimniecību un vēlas uzzināt, kā notiek saimniecības sertifikācijas process, kādi ir bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi un saražotās produkcijas realizācijas iespējas. Pieteikšanās un plašāka informācija par mācībām pie Anitas Dzenes, mob. tālr. 26571714, e-pasts: anita.dzene@llkc.lv Vietu skaits ierobežots, tādēļ ieteikums pieteikties savlaicīgi!   Anita Dzene lad-logologo3logo2logo1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0