Realizēts projekts “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”

Publicēts 23.07.2014
Tiskādu internātpamatskola

Tiskādu speciālajā internātpamatskolā veikta ēkas pamatu, fasādes un ēkas jumta konstrukciju siltināšana; veikta logu iebūve siltinājuma zonā; veikta visu ārdurvju ieejas mezglu durvju izbūve, nepieļaujot termiskos tiltiņus; veikta ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana. Projekts realizēts atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros, un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukciju, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.

Būvprojekta, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, autoruzraudzību un būvniecības darbus veica apvienība SIA „ALBERTA PROJEKTS”, SIA „ARCO CONSTRUCTION” un SIA „111 METRI”. Būvuzraudzības darbus veica SIA „REM PRO”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 909 833,68 EUR (639 434,75 Ls), KPFI finansējums – 653 282,24 (459 129,37 Ls).

Projekta numurs ir KPFI – 10/75.

Terēzija Kruste
projekta vadītāja

Sīkāka informācija par projektu: tel. 646 07205, Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0