Realizēts projekts “Sniedz roku” Strūžānu pagasta kultūras namā

Publicēts 04.09.2020

Stružānu kultūras nama telpās realizēts projekts 19-01-AL15-A019.2203-000008 „Sociālo prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku” izveide Stružānu pagasta kultūras namā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk – Pasākums) ietvaros.

Centra izveide kultūras namā sniegs iespēju rīkot kulinārās meistarklases, jauno māmiņu tikšanās, tā būs vieta senioru un jauniešu aktivitāšu rīkošanai. Centra darbība tiks sakārtota tā, lai katra iedzīvotāju kategorija vismaz reizi nedēļā vai divās varētu izmantot telpas savu kulināro meistarklašu rīkošanai, senioru vakarēšanai, jauniešu pasākumu rīkošanai. Šeit mājvietu iegūs arī tik ļoti gaidītā mantu maiņas andele.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 6969,11 EUR (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro,11 centi), no kurām publiskais finansējumu 6272.19 EUR ( seši tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro, 19 centi), pārējais ir pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Ir iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums – virtuves aprīkojuma komplekts- ledusskapis, gatavošanas visma un cepeškrāsns, virtuves kombains, virtuves mēbeļu komplekts, šūšanas apmācību komplekts- šujmašīna un overloks, bērnu stūrīša un atpūtas stūrīša mēbeļu komplekts, kā arī smart televizors.

Telpu kosmētiskais remonts tika veikts par Stružānu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. Tāpat arī viss nepieciešamais telpu mājīgumam un gatavošanai tiks iegādāts par pagasta līdzekļiem.

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja
Autores foto

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

IMG_20200902_102443 IMG_20200902_102455 IMG_20200902_102523 IMG_20200902_102538_BURST003

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0