Realizēts projekts “Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko kolektīvu darbības apskaņošanai”

Publicēts 02.12.2019

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000004 “Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko kolektīvu darbības apskaņošanai” ir īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējā summa ir 6684,83 eiro, tai skaitā:

  • 90% publiskais finansējums – 6016,35 eiro;
  • 10% līdzfinansējums no Audriņu pagasta budžeta līdzekļiem – 668.48 eiro.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāta skaņas aparatūra, kas nodrošinās kvalitatīvāku un lētāku pasākumu apskaņošanu: 10 mikrofonu statīvi; 2 skatuves monitori; aktīvā akustiskā sistēma ar iebūvētu 2 kanālu mikšerpulti, radiosistēmu ar rokas mikrofonu un atskaņotāju; 6 radiomikrofonu sistēmas, katrā ietilpst rokas dinamiskais mikrofons, galvas mikrofons, jostas raidītājs; vadi un pagarinatāji.

Aleksandrs Bindemanis
RNP NPA struktūrvienības
“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs

Autora foto

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0