Realizēts projekts „Esi aktīvs! Sporto!”

Publicēts 04.09.2014

2013. gada 08. oktobrī biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi izvērtēšanai iesniedza projekta „Esi aktīvs! Sporto!” iesniegumu ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar kopēju summu 11355,18 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti: Vērēmu pagasta pārvalde – 1135,52 EUR, pieprasītais publiskais finansējums no ELFLA – 10219,66 EUR.

Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” ietvaros tika iegādātas mūsdienīgas sporta laukuma iekārtas: handbola vārti ar tīklu, basketbola statnes ar vairogu, grozu un tīklu, baļķis, volejbola statnes ar tīklu, rokgājējs ar brusām un zviedru sienu bērniem, pievilkšanās stienis pieaugušajiem, līdzsvara dēlis Čūska, lielā liāna, vingrošanas komplekss, vienāda augstuma brusas. Sporta laukuma iekārtas uzstādīja SIA KSIL Baltic Vērēmu pamatskolas teritorijā, jo, pirmkārt, iepriekš Vērēmu pagasta vienīgais Vērēmu pamatskolas teritorijā esošais sporta laukums ietvēra sevī tik vien kā nožogotu teritoriju, kurā atradās novecojuši futbola vārti, basketbola grozs un volejbola statne. Otrkārt, nebija jāiegulda līdzekļi sporta laukuma pamata izveidei, kā arī nožogojuma izbūvei, lai spēles laikā bumba nepamestu laukumu un netrāpītu garāmgājējiem vai neizripotu uz ielas braucamās daļas.

Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” mērķis – nodrošināt Vērēmu pagasta iedzīvotājus ar pulcēšanās vietu, kas ir atvērta visiem pagasta un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kuri vēlas apciemot Sondoru ciematu un kopā ar tur dzīvojošajiem iedzīvotājiem brīvajā laikā sportot un mēroties veiklībā un izturībā – ir sasniegts. Rezultātā tiešie labuma ieguvēji ir gan vietējo iedzīvotāju mājas, gan skolas, gan PII bērni.

Biedrība „Vienota Ģimene” aicina Vērēmu pagasta iedzīvotājus un ciemiņus aktīvi, interesanti un aizraujoši pavadīt lietderīgi brīvo laiku svaigā gaisā, attīstīt fiziskās un sociālās prasmes, mērķtiecīgi nodarbojoties ar dažādiem komandu sporta veidiem – futbolu, basketbolu, volejbolu – un fiziskām aktivitātēm individuāli – rāpšanās, pievilkšanās, līdzsvara turēšana u.c.

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā Vērēmu pagasta pārvaldes kolektīvam, Vērēmu pamatskolas vadītājai Jevģēnijai Paurai, biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” koordinatorei Inetai Brizgai.

Natālija Bernāne
biedrības „Vienota Ģimene”
valdes locekle

IMG_6942IMG_6943IMG_6940

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0