Realizēts ELFLA projekts “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama”

Publicēts 03.07.2020

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000008 “Āra deju plača ierīkošana pie Maltas kultūras nama”.

Projekta ietvaros tika ierīkots deju placis un iegādāti četri garie koka soli.

Pateicoties projektam, izveidota brīvdabas pasākumu norises vieta, kur būs iespējams rīkot daudzveidīgus tematiskos kultūras pasākumus visām paaudzēm. Tādējādi tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Uzstādītais āra deju placis ir pieejams bez maksas visiem Maltas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9018,31, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 7342,25. Līdzfinansējumu EUR 1676,06 nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas: projektu koordinatore Irina Orlovska, tālr. 64634368

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

partner logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0