Realizēts biedrības “Rāzna Plus” LEADER projekts

Publicēts 01.02.2019

Lauku atbalsta dienesta LEADER projekta “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” Nr.17-01-AL15-A019.2202-000042 realizācijas termiņš ir 2019. gada 1. februāris. Tomēr projektā pieteiktie deju kolektīva tautas tērpi ir darināti krietni agrāk! Pateicoties SIA “ROTA R” kolektīva darbīgām rokām, jauniešu kolektīvs ar jaundarinātiem tautas tērpiem rotājās lielajos simtgades Dziesmu un Deju svētkos Rīgā!

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4995,00, no kurām publiskais 90% finansējums sastāda– EUR 4495,50 un Kaunatas pagasta 10% līdzfinansējums – EUR 499,50.

Projekta īstenošanas mērķis ir priekšstata nostiprināšana par autentisko Ziemeļlatgales Abrenes tautas tērpu, tā valkāšanas kultūru un tradīcijām, sekmēt nemateriālā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu savā pagastā, novadā un Latvijā. Tieši Abrenes tautas tērps asociējas ar jauniešu tērpu, līgavas tērpu un tiek allaž izmantots deju uzvedumos kā vizuālais tēls ar dziļu dzīvesziņas filozofisko pamatu. Kaunatas TN jauniešu deju kolektīva “Rasa” darbības uzturēšanai iegādāti autentiskie Ziemeļlatgalei raksturīgie 9 vīriešu un 9 sieviešu Abrenes tautas tērpa pamata daļas (brunči, blūzes, vestes, mēteļi, bikses).

Deju kolektīvs “Rasa” ar vadītāju Allu Silovu, aktīvi piedalās dažādos koncertos un sarīkojumos Kaunatas pagastā un Rēzeknes novadā. Jaunie projekta tērpi jau tika izmantoti uzstājoties Latvijas Republikas simtgades pasākumos, Kaunatas pagasta kāzu jubilejas koncertā, Rēzeknes novada koncertskatē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša
Allas Silovas foto

Krasaini_logo

foto1foto2 foto3 foto4

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0