Rāznas Nacionālajā parkā rudens putnu vērošanas dienās aicina iepazīt gulbjus

Publicēts 27.09.2017

Rāznas Nacionālajā parkā, Kaunatā sestdien, 30. septembrī notiks Eiropas putnu vērošanas dienu pasākums, kura laikā apmeklētāji varēs iepazīt apkārtnē mītošos putnus un vairāk uzzināt par Latvijā mītošajām gulbjiem – mazo, ziemeļu un paugurknābja gulbi.

Interesentu pulcēšanās paredzēta pulksten 11.00. Kaunatas jauniešu centrā ”Buras”, kur varēs apskatīt mazajam gulbim veltīto radošo darbu izstādi. Tā tapusi 2016. gadā, Latvijas skolām iesaistoties starptautiskajā akcijā “Gulbju lidojums”. Tās ietvaros paraplāniste Saša Denča veica mazā gulbja migrācijas ceļam atbilstošu maršrutu no Pečoras upes deltas Ņencu autonomajā apgabalā Krievijā līdz Slimbridžai Lielbritānijā.

Pēc izstādes apskates pieredzējušu putnu vērotāju – Vitālija un Ņinas Ignatjevu – vadībā varēs doties pārgājienā uz Kaunatas ezeru, kas ir migrējošo ūdensputnu pulcēšanās un barošanās vieta pirms tālā ceļa uz ziemošanu. Šo ezeru ir iecienījuši arī gulbji. Rudenī, kad nodzeltējušie ezera niedrāji krasi kontrastē ar zilo ūdeni un debesīm, ainavu ar savu spožo baltumu papildina karaliskie putni.

Iepriekšējos gados Kaunatas ezerā vairāk novēroti paugurknābja gulbji, kurus var atpazīt pēc izteiktā paugura virs oranžās krāsas knābja. Retāki ciemiņi šajā pusē ir ziemeļu gulbji, kam raksturīga pazīme ir dzeltens knābis bez paugura.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina Rāznas Nacionālā parka iedzīvotājus un viesus piedalīties pasākumā, lai iedibinātu putnu vērošanas tradīcijas arī Latvijas jaunākajā nacionālajā parkā.

Šajā laikā arī citur Latvijā norisināsies bezmaksas Eiropas putnu vērošanas dienu pasākumi. Sīkāku informāciju par tiem iespējams atrast pasākuma mājaslapā www.putnudienas.lv.

Eiropas putnu vērošanas dienu mērķis ir pievērst uzmanību putnu migrācijas brīnumam un migrējošo putnu vajadzībām ceļošanas laikā un ziemošanas vietās Vidusjūras reģionā un Āfrikā. Migrējošajām putnu sugām ļoti nozīmīgas ir ne tikai ligzdošanas vietas ziemeļos, bet arī piemērotas atpūtas un barošanās vietas migrācijas ceļā, kā arī piemērotas dzīvotnes ziemošanas vietās.

Informāciju sagatavoja: Irēna Broliša
Dabas izglītības speciāliste
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas izglītības centrs ”Rāzna”
Mob. tālr. 27892916
E-pasts: irena.brolisa@daba.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0