Rāznas Nacionālā parka biedrība rīko projektu konkursu

Publicēts 08.07.2020

Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludina projektu konkursu Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un organizācijām (jauniešu centriem, skolām, kultūras namiem utml.).

Konkursā tiek piešķirts finansējums līdz 600 eiro sekojošiem mērķiem:

  • Infrastruktūras sakārtošana
  • Inventāra iegāde
  • Kaunatas pagastu apvienības tēla popularizēšana un atpazīstamība
  • Moderno tehnoloģiju ieviešana

Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz 2020. gada 31. jūlijam, sūtot uz e-pastu: biedriba.razna@inbox.lv

Vairāk informācijas skatīt projektu konkursa nolikumā.

Igors Isupovs,
Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists

Tel: 25669972
E-pasts: igors.isupovs@griskani.lv

Mājas lapa: www.griskani.lv
Griškānu jauniešu lapa Facebook.com: https://www.facebook.com/griskanujaunatne/

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0