Rāznas ezerā ielaisti zandartu mazuļi

Publicēts 16.10.2020

Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000006 “Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība šī gada 15. oktobrī veica zandartu mazuļu ielaišanu Rāznas ezerā Čornajas pagasta Tilīšos. Rāznas ezera zivju resursu papildināšanai paredzētais projekta finansējums ir 34 969,00 EUR, tai skaitā Valsts zivju fonda finansējums 10 000 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda finansējums 24 769,00 EUR un Rāznas nacionālā parka biedrības finansējums 200,00 EUR apmērā.

Zandartu mazuļu piegādi un ielaišanu ezerā nodrošināja SIA “Rēzeknes Būvnieks” kā Igaunijas zivju audzētavas “Kalatalu Härjanurmes” pilnvarots pārstāvis Latvijā. Ezerā tika ielaisti 87 933 zandartu mazuļi ar vidējo svaru 2,5 grami un ar vidējo lielumu 5-7 cm.

Zandarta mazuļu ielaišanas procesā bez zivju piegādātājiem piedalījās arī pārstāvji no Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Rāznas nacionālā parka biedrības, biedrības “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” un pašvaldības.

Rāznas ezers ir publisks ezers ar augstu nozvejas intensitāti, tādēļ pašvaldība rūpējas par zivju resursu atjaunošanu ezerā, īstenojot Valsts zivju fonda projektu. Šogad, izmantojot Valsts zivju fonda finansiālu atbalstu, zivju resursi oktobra sākumā tika papildināti arī Lubāna ezerā.

Projekta īstenošana sekmē Rāznas ezera zivsaimniecisko izmantošanu ilgtermiņā, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zveja ir nozīmīgs iztikas avots. Rāznas ezers kā “Latgales jūra” viennozīmīgi ir arī lielākais Rēzeknes novada tūrisma dabas resurss, kura zivju resursu saglabāšana ir svarīgs tūrisma attīstības priekšnosacījums Rāznas ezera apkārtnē.

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:
Brigita Arbidāne,
64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

zivju logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0