Pušā realizēts projekts “Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana”

Publicēts 28.06.2018

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041).
Projekta īstenošanā Pušas Tautas namam ir iegādāti un uzstādīti skatuves audumi, skatuves priekšgaismas un gaismas (6 prožektori).
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6988,58 no kurām publiskais finansējums ir EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 nodrošināja pašvaldība.
Projekta vadītāja Mārīte Šadurskalogucis1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0