Projekts par invāzijas sugu radītajām problēmām

Publicēts 09.07.2013
Pēdējos gados mūsu apkārtnē parādās arvien jauni dzīvnieki, augi, kukaiņi un dažādi citi dzīvnieku un augu valsts pārstāvji, kas iepriekš nav Latvijā mituši, un, kuri nāk no citām valstīm, teritorijām. Bieži vien, tie nenodara nekādu kaitējumu mūsu apkārtnei, jo nespēj izdzīvot un piemēroties Latvijas laikapstākļiem, bet arvien vairāk šo „svešo” augu un dzīvnieku, klimata izmaiņu dēļ, nodara kaitējumu ne tikai piemājas dārziņos, bet arī lielās lauksaimniecības teritorijās. Šie faktori mudināja Daugavpils Universitāti sadarbībā ar Šauļu Universitātiuzsākt jauna projekta īstenošanu „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai/” TEAMWORK””, kurš notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros.

TEAMWORK Projekta mērķis ir  nodrošināt nepieciešamo informācijas daudzumu par invāzijas radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrības, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos.

Invazīvās sugas ir tās, kas, nonākot svešā (jaunā) biotopā, kļuvušas dominantas vai agresīvas, un izspiež vietējās sugas, pārveidojot dabiskos biotopus. Invazīvajām sugām ir negatīva ietekme uz reģionālo ilgtspējību un attīstību – būtiski mainās bioloģiskā daudzveidība, tiek samazināta lauksaimniecības un meža zemes vērtība, upes tiek piesārņotas ar biogēnām vielām, palielinās iespējamība cilvēku un dzīvnieku slimību izplatībai.

Projekta laikā norisināsies dažādas aktivitātes, semināri un apmācības invazīvo sugu atpazīšanā, konstatēšanā, monitoringā un vides izglītībā, kuru laikā tiks sniegta iespēja iegūt zināšanas arī lauksaimniekiem un brīvprātīgajiem interesentiem šajās jomās.

Projekta TEAMWORK teritorija ietver daļu Lielupes (Roķišķu, Kupišķu, Biržu, Pasvales, Panevēžas, Radvilišķu, Pakrojas, Jonišķu, Šauļu, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles teritorijas) un Daugavas upju baseinus (Zarasu, Ignalinas, Balvu, Ludzas, Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils teritorijas) pierobežas apgabalos.

Projekta realizācijai paredzēti 18 mēneši un plānotās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2014. gada decembrim.

Projekta īstenotāji aicina piedalīties sabiedrību projektā un notiekošajās aktivitātes. Sekojiet līdzi informācijai par projekta gaitu, norisi un gaidāmajām aktivitātēm Daugavpils Universitātes mājaslapā –http://du.lv/lv/projekti/es_programmu_projekti/latlit/teamwork

Projekta kontaktpersonas:
Ingrida Šaulienė
 (Vadošais partneris)
Šauļu Universitāte, ingrida.sauliene@su.lt, tel: +370 41 595862

Irīna Vorobjova 
Daugavpils Universitāte, irina.vorobjova@biology.lv, tel: +371 26512175

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Daugavpils Universitāte un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0