Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde īsteno projektu par izglītojamo individuālo kompetenču attīstību